Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Ochrana osobních údajů


  Ochrana osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme v souladu s platnou legislativou.

Jaké  osobní údaje shromažďujeme?

-   osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezměnitelné identifikaci klienta (identifikační údaje) a osobní údaje umožňující kontakt s klientem (kontaktní údaje)

-     identifikační údaje - jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (OP, pas)

-       kontaktní údaje - těmiti údaji se rozumí zejména klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, emailovou adresu a jiné podobné informace

Jsou to údaje, které jsou pro Hotel Koruna s ohledem na její zákonnou povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně využívané ke své podnikatelské činnosti bez nepřiměřených právních a věcných rizik.

Sohledem na smluvní charakter vztahů mezi Hotelem Koruna a klientem je pposkytnutí osobních údajů zcela dobrovolné, je však podmínkou pro uzavření dohody či poskytnutí služby.

Odkud Hotel Koruna osobní údaje získává?

-      přímo od klienta při rezervaci či po příjezdu do hotelu.

Na co se osobní údaje používají?

-   pro svou vnitřní potřebu, především pro tvorbu analýz, sledování kvality služeb, spokojenosti klientů a optimalizaci poskytovaných služeb a produktů

-      pro informování klientů o nových službách či nabídkách Hotelu Koruna

-      dle zákona se předládají cizinecké policii ke kontrole

Veškeré klientské informace jsou svědomitě chráněny. Všechny osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností jsou vázány zákonnou a smluvní povinností mlčenlivosti.

Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že při zpracování došlo ze strany Hotelu Koruna k porušení jeho práv, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které k tomu platná právní úprava poskytuje ( viz.§ 21 zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně údajů)

Váš souhlas

Používáním našeho rezervačního systému souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.